Angebote zu "Privacy" (5 Treffer)

Kategorien

Shops

Virtual Training Student Registration - Protect...
1.332,40 € *
ggf. zzgl. Versand

Virtual Training Student Registration - Protection/Privacy Accredited Engineer (4 4-hour sessions, per student) (PP-PSP-120-VTR)

Anbieter: JACOB Computer
Stand: 10.04.2020
Zum Angebot
Current Trends in Computer Science and Mechanic...
209,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part I: Computer Science and Information Technology I -- Research and Development of Upper Limb Rehabilitation Training Robot / Chen, Yan-zhao / Zhang, Yu-wei -- K-mer Similarity: a Rapid Similarity Search Algorithm for Probe Design / Cui, Xiao-fei / Wang, Ya-dong / Quan, Guang-ri / Xu, Yong-dong -- Research and Prospects of Large-scale Online Education Pattern / Zhang, Hong / Zhang, Ling-ling -- New LebiD2 for Cold-Start / Dali, Lebi Jean Marc / Qin, Zhi-guang -- An Efficient Recovery Method of Encrypted Word Document / Zhang, Li-jun / Yu, Fei / Ji, Qing-bing -- A Short Reads Alignment Algorithm Oriented to Massive Data / Li, Gao-yang / Wang, Kai / Zeng, Yu-kun / Quan, Guang-ri -- Based on the Mobile Terminal and Clearing System for Real-time Monitoring of the AD Exposure / Song, Yan-nan / Liu, Shi / Zhang, Chun-yan / Ji, Wei / Qi, Ji -- Star-shaped SPARQL Query Optimization on Column-family Overlapping Storage / Lin, Li-ming / Liu, Guang-cao / Wang, Yan / Lu, Wei -- Assembly Variation Analysis based on Deviation Matrix / Lv, Zhen-yu / Zhang, Xu / Ming, Wei / Li, Peng -- Design and Realization of Undergraduate Teaching Workload Calculation System Based on LabVIEW / Xu, Yan / Chang, Rui / Wang, Ya-fei -- Smooth Test for Multivariate Normality of Innovations in the Vector Autoregressive Model / Su, Yan / Zhong, Yi-Shu -- Research on the Privacy-Preserved Mechanism of Supercomputer Systems / Yang, Bi-kuan / Liu, Guang-ming -- Reliability Evaluation Model for China’s Geolocation Databases / Lin, Jiu-chuan / Wang, Yong-jian / Xi, Rong-rong / Cui, Lei / Hao, Zhi-yu -- Using Local Library Function in Binary Translation / Tan, Jie / Pang, Jian-min / Lu, Shuai-bing -- Type Recognition of Small Size Aircrafts in Remote Sensing Images based on Weight Optimization of Feature Fusion and Voting Decision of Multiple Classifiers / Cheng, Kai / Song, Fei / Qin, Shiyin -- Research of User Credit Rating Analysis Technology based on CART Algorithm / Hu, Bo / Jin, Yu-kun / Gu, Wan-jiang / Liu, Jun / Qin, Hua-qin / Chen, Chong / Wang, Ying-yu -- Research of the Influence of 3D Printing Speed on Printing Dimension / Chen, Cong-ping / Ran, Yan-hua / Huang, Jie-guang / Hu, Qiong / Wang, Xiao-yun -- Research on Docker-based Message Platform in IoT / Zhang, Fan / Yang, Fan -- Research on the Recommendation of Microblog Network Advertisement based on Hybrid Recommendation Algorithm / Yang, Yan-xia -- Fuzz Testing based on Sulley Framework / Guo, Zhong / Li, Nan -- A Risk Assessment Strategy of Distribution Network Based on Random Set Theory / Zhang, Jun / Zhang, Shuang / Liang, Jian / Tian, Bei / Hou, Zan / Liu, Bao-zhu -- A Software Homology Detection based on BP Neural Network / Liu, Rui / Sun, Bo-wen / Tian, Bin / Li, Qi -- Image Small Target Detection based on Deep Learning with SNR Controlled Sample Generation / Liu, Ming / Du, Hao-yuan / Zhao, Yue-jin / Dong, Li-quan / Hui, Mei -- Agricultural Product Price Forecast based on Shortterm Time Series Analysis Techniques / Zhang, Yi-xin / Sun, Wen-sheng -- The Correction of Software Network Model based on Node Copy / Zhao, Xiao-lin / Xue, Jing-feng / Zhang, Qi / Wang, Zi-yang -- A Linguistic Multi-criteria Decision Making Method based on the Attribute Discrimination Ability / Wang, Wei-ping / Liu, Fang -- Part II: Computer Science and Information Technology II -- The Reverse Position Fingerprint Recognition Algorithm / Yang, Gui-fu / Xu, Xiao-yu / Liu, Wei-shuo / Pu, Cheng-lin / Yao, Lu / Zhang, Jing-bo / Liu, Zhen-bang -- Global Mean Square Exponential Stability of Memristor-Based Stochastic Neural Networks with Time-Varying Delays / Xu, Xiao-Lin -- Research on Classified Check of Metadata of Digital Image based on Fuzzy String Matching / Xie, Zhen-hong -- Quantitative Analysis of C2 Organization Collaborative Performance based on System Dynamics / Duan, Shao-nan / Niu, Yan-jie / Shi, Yao / Mu, Xiao-dong -- Comprehensive Evaluation and Countermeasures of Rural Information Service System Construction in Hengyang / Zhou, Kuai-kuai / Chen, Zheng -- Image Retrieval Algorithm based on Convolutional Neural Network / Huang, Wen-qing / Wu, Qiang -- A Cross-domain Optimal Path Computation / Zhou, Bing / Deng, Juan -- Collaborative Filtering Recommendation Algorithm based on Item Similarity Learning / Liu, Feng / Li, Huan / Ma, Zhu-juan / Zhu, Er-zhou -- The Graph Merge-Clustering Method based on Link Density / Jiang, Huo-wen / Ma, Hai-ying / Xu, Xin-ai -- Person Name Disambiguation by Distinguishing the Importance of Features based on Topological Distance / Qiu, Qing-yun / Luo, Jun-yong / Yin, Mei-juan -- A Security Technology Solution for Power Interactive Software Based on WeChat / Hu, Bo / Jin, Yu-kun / Liu, Jun / Fan, Ai-jun / Ma, Hong-bo / Chen, Chong -- Two-microphones Speech Separation Using Generalized Gaussian Mixture Model / Fan, Miao / Mao, Jia-min / Ding, Jao-gui / Li, Wei-feng -- A Common Algorithm of Construction a New Quantum Logic Gate for Exact Minimization of Quantum Circuits / Li, Zhi-qiang / Chen, Sai / Zhu, Wei / Chen, Han-wu -- A Post-Processing Software Tool for the Hybrid Atomisitc-Continuum Coupling Simulation / Wang, Qian / Ren, Xiao-guang / Xu, Li-yang / Yang, Wen-jing -- Achieve High Availability about Failover in Virtual Machine Cluster / Xu, Jun / Li, Xiao-yong -- Automatic Segmentation of Thorax CT Images with Fully Convolutional Networks / Mao, Kai-peng / Xie, Shi-peng / Shao, Wen-ze -- Application of CS-SVM Algorithm based on Principal Component Analysis in Music Classification / Wang, Yong-jie / Wang, Yi-bo / Du, Dun-wei / Bai, Yan-ping -- A New Particle Swarm Optimization Algorithm Using Short-Time Fourier Transform Filtering / Guo, Si-wen / Zuo, Yu / Yan, Tao / Wang, Zuo-cai -- RHOBBS: An Enhanced Hybrid Storage Providing Block Storage for Virtual Machines / Wang, Zhen / Chen, Hao-peng / Hu, Fei -- Part III: Sensors, Instrument and Measurement I -- AIS Characteristic Information Preprocessing & Differential Encoding based on BeiDou Transmission / Zhang, Shang-yue / Wang, Yu-ming / Yu, Zheng-guo -- Modeling of Ship Deformation Measurement based on Single-axis Rotation INS / Li, You / Wang, Xing-shu / Xiong, Hao -- Research on Fault Diagnosis of Satellite Attitude Control System based on the Dedicated Observers / Wang, Mei-ling / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- Data Advance Based on Industrial 4.0 Manufacturing System / Yan, Ming-hui / Liu, Yao-he / Guo, Ning / Tang, Hua-cheng -- High Performance PLL base on Nonlinear Phase Frequency Detector and Optimized Charge Pump / Zhai, Hai-tao / Mao, Wen-shen / Liu, Wen-song / Lu, Ya-Di / Tang, Lu -- Accelerated ICP based on linear extrapolation / Luo, Fang-yan -- Studies of falls detection algorithm based on support vector machine / Pei, Li-ran / Jiang, Ping-ping / Yan, Guo-zheng -- Research and Development of Indoor Positioning Geographic Information System based on Web / Guo, Ting-ting / Qiao, Feng / Liu, Ming-zhe / Xu, Ai-dong / Sun, Jun-nan -- Harmonic Distribution Optimization of Surface Rotor Parameters for High-Speed Brushless DC Motor / Fang, Chun / Dou, Man-feng / Tan, Bo / Li, Quan-wu -- Vehicle Motion Detection Algorithm based on Novel Convolution Neural Networks / Gao, Sheng-yang / Jiang, Xian-yang / Tang, Xiang-hong -- The Bank Line Detection in Field Environment Based on Wavelet Decomposition / Li, Yong / Wang, En-de / Duan, Zhi-gang / Cao, Hui / Liu, Xun-qian -- Research on Measurement Method of Harmonics Bilateral Energy / Li, Xiao-ming / Yin, Jia-yue / Xu, Hao-jun / Bi, Chengqiong / Zhu, Li / Deng, Xiao-dong / Ma, Lei-nan -- Traffic Supervision System Using Unmanned Aerial Vehicle based on Image Recognition Algorithm / Wang, Long-fei / Zhang, Wei / Chen, Xiang-dong -- Improving the Durability of Micro ER Valves for Braille Displays Using an Elongational Flow Field / Li, Yu-fei / Liu, Ya-yong / Xu, Lu-ning / Han, Li / Shen, Rong / Lu, Kun-quan -- Aircraft Target Detection in Remote Sensing Images towards Air-to-Ground Dynamic Imaging / Wu, Jinxia / Song, Fei / Qin, Shiyin -- A New Third-order Explicit Symplectic Scheme for Hamiltonian Systems / Liu, Xiao-mei / Zhu, Shuai -- Research on Terahertz Scattering Characteristics of the Precession Cone / Yang, Qi / Qin, Yu-liang / Deng, Bin / Wang, Hong-qiang -- Application Development of 3D Gesture Recognition and Tracking Based on the Intel Real Sense Technology Combing with Unity3D and WPF / Cheng, Chun-yu / Sheng, Meng-lin / Yu, Zong-min / Zhang, Wen-xuan / Li, An-qi / Wang, Kai-yu

Anbieter: Dodax
Stand: 10.04.2020
Zum Angebot
Personal Development in Counsellor Training
46,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

This book provides the answers to that all- important question: what are personal and professional development and why are they necessary for counsellors? This new edition explores: @! the importance of personal development and the core concepts that underpin it @! the aims, commonalities and differences of personal development in different settings and levels of training @! the key differences in theoretical approaches and their implications for personal development @! communication and relationships between counsellors and professional organizations, society, and the 'virtual' world, with all its demands on identity, privacy and congruence. @! the trainee and trainer and the challenges of personal development. Packed full of vivid accounts of personal experiences, questions and points for reflection, this book will prove an essential companion for anyone wishing to grow personally and professionally as a therapist. Hazel Johns is a Fellow of BACP, and has been for many years a trainer, supervisor and BACP-accredited counsellor.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 10.04.2020
Zum Angebot
Personal Development in Counsellor Training
39,49 € *
ggf. zzgl. Versand

This book provides the answers to that all- important question: what are personal and professional development and why are they necessary for counsellors? This new edition explores: @! the importance of personal development and the core concepts that underpin it @! the aims, commonalities and differences of personal development in different settings and levels of training @! the key differences in theoretical approaches and their implications for personal development @! communication and relationships between counsellors and professional organizations, society, and the 'virtual' world, with all its demands on identity, privacy and congruence. @! the trainee and trainer and the challenges of personal development. Packed full of vivid accounts of personal experiences, questions and points for reflection, this book will prove an essential companion for anyone wishing to grow personally and professionally as a therapist. Hazel Johns is a Fellow of BACP, and has been for many years a trainer, supervisor and BACP-accredited counsellor.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 10.04.2020
Zum Angebot